Gastroözefageal reflü (GOR)

Mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması olarak bilinen, gastroözefajeal reflü bebeklik döneminde fizyolojik olarak normal kabul edilmekte, yaşamın erken yıllarında bir gün içinde en çok 20 kez bile olabilmektedir. Sayıca en yüksek düzey 4 aylık bebeklerde görülmektedir. Bu haliyle anne ve babaları telaşlandıran kusmalarla seyredenilmektedir. 12-14 aylıktan itibaren gün başına gerçekleşen reflü sayısı en az düzeye inmekte ve bu bebeklerin %95'inde artık reflü olmamaktadır.

Gastroözefajeal reflü fizyolojik bir durum kabul edilirken, eğer reflünün yanısıra büyüme geriliği, apne (solunum duraklamaları), dişte erozyonlar (asit etkisi nedeni ile), göğüste yanma, gıdayı reddetme, solunum yollarına gıda aspirasyonu gibi durumlar varsa bu durumda fizyolojik reflü değil, reflü hastalığından bahsedilir. Reflü öksürüğe yol açabileceği gibi, bazende öksürük reflüye yol açar.

Tanı için radyolojik değerlendirmeler çok hassas değildir. Endoskopi ve biyopsi ancak belirli özel durumlarda tavsiye edilir. Asidin baskılanmasına yönelik tedaviden teşhise gitmek bazen zaman uygun bir seçenek olabilir.

Tedavi ve hastalığa yaklaşım planlanırken, reflü olan miktar ve asid içeriği de dikkate alınmalıdır. Anne sütü ile beslenenlerlde reflünün sıklığı, miktarı mama ile beslenenlere göre daha hafiftir ve daha erken düzelirler. Bu açıdan anne sütü ile beslenme teşvik edilmelidir. Sık ve daha küçük hacimlerle beslenme teşvik edilmelidir. Anne sütünün kesilerek mamaya başlanması önerilmez. Beslenmede bebeğin pozisyonuda önemlidir.

Motiliteye etkileri ile alt özefagus sfinkterinin gevşemesini etkileyerek midenin boşalmasını etkileyen ilaçların çok konuşulmakla beraber etkileri tartışmalıdır. Cisapride serotenerjik bir ilaçtır, ancak etkisin tartışmalıdır. QT mesafesini uzatarak kalp ritm bozukluklarına ve ani ölümlere yol açabilmektedir. Domperidone, metoclopramide, bethanecol ve baclofen gibi ilaçların etkileride tratışmalıdır. Yine proton pompası inhitörleri asit salgılanmasına yönelik etkileri nedeni ile semptomlarda faydalı gibi görünse de etkilerit hala tartışmalıdır.

Sonuç olarak, reflüsü olan bir bebekte anne-baba hekim danışmanlığında hastalığı yönetmeli, girişim ve ilaçların gerekliliği iyi değerlendirilmelidir.

Kaynak
David Forbes. Mewling and puking: Infantile gastroesophageal reflux in the 21st century. Journal of Paediatrics and Child Health 2012 doi:10.1111/jpc.12038
Bu sayfayı paylaşabilirsiniz:
Facebook'ta Paylaş
Prof. Dr. Tezer KUTLUK
© Prof. Dr. Tezer KUTLUK - Tüm hakları saklıdır. İzinsiz herhangi bir içerik kullanılamaz.