Çoçuk Sağlığı ve Hastalıkları

 
Çocukluk, yenidoğan döneminden16-18 yaşa kadar olan dönemi kapsamaktadır. Bu dönemdeki sağlık sorunlarında çocuk hekimi bir taraftan “birinci basamak hekimi” olarak hizmet verirken diğer taraftan da uzmanlık gerektiren “üçüncü basamak hekimi” olarak hizmet vermektedir. Çocukluk yaş grubunda da yenidoğan, bebeklik, oyun çocuğu, okul çocuğu, ergenlik gibi dönermler, o yaş grubuna ait farklılıklar göstermektedir. Normal büyüme ve gelişmenin izlenmesi, aşılar, normal dışı sayılan durumların erken tanınması, sağlığı koruyucu tedbirler, hastalık belirti ve bulgularından yola çıkılarak teşhis ve tedavi hizmetleri, gereksinim duyulduğu durumlarda tıbbın diğer dalları ile ile işbirliği oluşturulması ve ekip yaklaşımı ile tanı ve tedavi çocuk ve erken sağlığının kapsamını oluşturmaktadır.
 
Prof. Dr. Tezer KUTLUK
© Prof. Dr. Tezer KUTLUK - Tüm hakları saklıdır. İzinsiz herhangi bir içerik kullanılamaz.